Pædagogik | Personlig udvikling | Psykologi

Inger Poulsen & Inger Thormann: Spædbarnsterapi

DGI Huset - Aarhus

KR. 3500,-

ekskl. moms
  • Dato: 04. november 2021
  • Tidspunkt: 09:00-16:00
  • Adresse: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus

Ved køb af kursus billet er tilmeldingen bindende, men hos LearnX har du mulighed for at skifte navnet på deltageren, hvis du selv bliver forhindret.

Det lærer du på kurset

Når livsglæden er bundet i tidlige traumer – er der hjælp at hente til mennesker i alle aldre i Spædbarnsterapiens metode

  • En temadag målrettet til alle der er optaget af, hvad det er der sker, når den indre smerte tager overhånd, og barnets kontakt forsvinder.
  • Hvordan kan vi forstå, at selv det spæde barn ikke bare forstår, men at budskabet til barnet også har en terapeutisk virkning?
  • Kan det lille barn uden ord forstå mere, end vi kan begribe, at barnet forstår?

Det lille barn forstår intuitivt, når terapeuten er autentisk og taler til det om dets liv.

Du vil efter denne temadag, kunne gå med en øget opmærksomhed på tidlige traumer, samt en vej til traumernes forløsning. Du lærer, hvordan du bliver god til at kommunikere med børn og bliver opmærksom på, hvordan tidlige traumer kan komme til udtryk i alle aldre.

Dagen vil veksle imellem oplæg, eksempler og video, som vil give et indblik i, hvad Spædbarnsterapiens metode er og hvordan den kan anvendes til både børn og voksne.

Efter kurset vil du modtage et deltagerbevis for beståelse af “Kursusdag med Inger Poulsen og Inger Thormann – Spædbarnsterapi”

Spædbarnsterapi

Spædbarnsterapi er en behandlingsmetode rettet mod tidlige traumer. Når børn mellem 0-3 år oplever fysiske og psykiske belastninger, der overstiger, hvad de kan magte, kan belastningerne bremse deres
udvikling. Disse belastninger følger ofte med op igennem livet. Behandlingen af større børn og voksnes tidlige traumer er inspireret af barnets traumebehandling. Et af de væsentligste budskaber i spædbarnsterapien er: ”At alt usagt binder energi” Når det lille barn kommer i terapi, sætter terapeuten derfor ord på det, der har været svært. Barnet får fortalt sin historie på en særlig nænsom måde. Ordene og de mødeøjeblikke der opstår under fortællingen, skaber forandring og bringer orden i det kaos, der hersker i barnet. Derved løsnes tidlige traumer og barnet kommer tilbage til sin naturlige udvikling.

Spædbarnsterapien er inspireret af den franske børnelæge og psykoanalytiker Francoise Dolto og hendes elev Caroline Eliacheff.

Dine undervisere

På baggrund af denne inspiration har cand.psych. Inger Thormann og psykoterapeut MPF Inger Poulsen, der begge har arbejdet med belastede og traumatiserede børn på henholdsvis Skodsborg Observations- og Behandlingshjem og Familiehuset i Horsens, udviklet SPÆDBARNSTERAPIENS METODE.

Inger Thormann, psykolog og socialpædagog, har arbejdet på Skodborgs Observations-og  behandlingshjem fra 1982 til 2012, hvor Skodsborg blev lukket. Inger Thormann har siden da haft klinik i Holte samt arbejdet som freelance psykolog. Inger er forfatter og medforfatter til en række bøger, og har gennem mange år arbejdet med Spædbarnsterapi.

Inger Poulsen, krop/gestalt terapeut MPF, forfatter og foredragsholder. Gennem 17 år leder af Familiehuset i Horsens, hvor man arbejder psykoterapeutisk med familier med børn i alderen 0-2 år. Familier, hvor børnenes udvikling var truet samt med gravide med særlige behov.

I 2014 har Inger Poulsen afsluttet sin ansættelse som leder i Familiehuset i Horsens for udelukkende at hellige sig arbejdet i Psykoterapiklinikken i Jelling samt i Dansk Institut for Spædbarnsterapi.

Kurset henvender sig til

Ideologierne og metoden fra Spædbarnsterapien anvendes i et terapeutisk forløb af psykoterapeuter MPF. Og psykologer. Andre faggrupper lader sig inspirere, til at bruge elementer fra spædbarnsterapiens metode i her og nu situationer, til at lytte til barnet, for derefter at sætte ord på dets virkelighed i her og nu- situationer. Denne fremgangsmåde kan anvendes indenfor fx sundhedsplejen, dagplejen, vuggestuen og børnehaven, Børne-og Ungeforvaltningen, på hospitaler og i skolen.

Professionelle rammer

Vi har ikke kun sørget for den faglige forkælelse på dagen. Kurset afholdes ved DGI-Huset Aarhus og prisen inkluderer en let morgenmad (fra kl. 08.30), lækker frokost inkl. en vand, eftermiddagssnack og kaffe/ the ad libitum hele dagen.

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Learnx på 89 87 50 50 eller salg@learnx.dk

Fotokredit: Ib Spang Olsen