Børn og unge

Tidlig traumeterapi – efter spædbarnsterapi metoden – Fordybelse i en ny behandlingstilgang til mennesker i alle aldre

Inger Poulsen & Inger Thormann
Dato: 6- 7. oktober 2022
Adresse: Symbion København, Fruebjergvej 3, 2100 København
Tidspunkt: Kl. 09.00 - 16.00 (Morgenmad 08.30 -09.00)

KR. 5996,-

ekskl. moms

2-dags kursus

  • Ved køb af billet til dette kursus er tilmeldingen bindende. Du har dog altid mulighed for at ændre navnet på deltageren, hvis personen bliver forhindret i at deltage.
  • Der udstedes elektronisk deltagerbevis efter kursets afholdelse.

Når livsglæden er bundet i tidlige traumer – er der hjælp at hente til mennesker i alle aldre i Spædbarnsterapiens metode

Spædbarnsterapi
Spædbarnsterapi er en behandlingsmetode rettet mod tidlige traumer. Når børn mellem 0-3 år oplever fysiske og psykiske belastninger, der overstiger, hvad de kan magte, kan belastningerne bremse deres
udvikling. Disse belastninger følger ofte med op igennem livet. Behandlingen af større børn og voksnes tidlige traumer er inspireret af Spædbarnsterapien og dennes metode. Et af de væsentligste budskaber i spædbarnsterapien er: ”At alt usagt binder energi” Når det lille barn kommer i terapi, sætter terapeuten derfor ord på det, der har været svært.
Barnet får fortalt sin historie på en særlig nænsom måde. Ordene og de mødeøjeblikke der opstår under fortællingen, skaber forandring og bringer orden i det kaos, der hersker i barnet. Derved løsnes tidlige
traumer, barnet kommer tilbage til sin naturlige udvikling.
Spædbarnsterapien er inspireret af den franske børnelæge og psykoanalytiker Francoise Dolto og hendes elev Caroline Eliacheff.

Dine undervisere
På baggrund af denne inspiration har cand.psych. Inger Thormann og psykoterapeut MPF Inger Poulsen, der begge har arbejdet med belastede og traumatiserede børn på henholdsvis Skodsborg Observations- og Behandlingshjem og Familiehuset i Horsens, udviklet SPÆDBARNSTERAPIENS METODE.

Kurset henvender sig til
Ideologierne og metoden fra Spædbarnsterapien anvendes i et terapeutisk forløb af psykoterapeuter MPF. Og psykologer.

Andre faggrupper lader sig inspirere, til at bruge elementer fra spædbarnsterapiens metode i her og nu
situationer.

Denne fremgangsmåde kan anvendes indenfor fx sundhedsplejen, dagplejen, vuggestuen og børnehaven,
Børne-og Ungeforvaltningen, på hospitaler og i skolen.

Professionelle rammer
Vi har ikke kun sørget for den faglige forkælelse på dagen. Prisen inkluderer en let morgenmad (fra kl. 08.30), lækker frokost inkl. en vand, eftermiddagssnack og kaffe/ the ad libitum hele dagen.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte LearnX på tlf. 89 87 50 50 eller salg@learnx.dk

Det lærer du på kurset

  • En temadag målrettet til alle der er optaget af, hvad det er der sker, når den indre smerte tager overhånd, og barnets kontakt forsvinder.
  • Hvordan kan vi forstå, at selv det spæde barn ikke bare forstår, men at budskabet til barnet også har en terapeutisk virkning?
  • Kan det lille barn uden ord forstå mere, end vi kan begribe, at barnet forstår ?
  • Det lille barn forstår intuitivt, når terapeuten er autentisk og taler til det om dets liv.

Dagen vil veksle imellem oplæg, eksempler og video som vil give et indblik i, hvad Spædbarnsterapiens metode er, og hvordan den kan anvendes til både børn og voksne.

Inger Poulsen

Underviser

Krop/gestalt terapeut MPF, forfatter og foredragsholder. Gennem 17 år leder af Familiehuset i Horsens, hvor man arbejder psykoterapeutisk med familier med børn i alderen 0-2 år. Familier, hvor børnenes udvikling var truet samt med gravide med særlige behov. I 2014 har Inger Poulsen afsluttet sin ansættelse som leder i Familiehuset i Horsens for udelukkende at hellige sig arbejdet i Psykoterapiklinikken i Jelling samt i Dansk Institut for Spædbarnsterapi.

Inger Thormann

Underviser

Psykolog og socialpædagog og har arbejdet på Skodborgs Observations-og behandlingshjem fra 1982 til 2012, hvor Skodsborg blev lukket. Inger Thormann har siden da haft klinik i Holte samt arbejdet som freelance psykolog. Inger er forfatter og medforfatter til en række bøger og har gennem mange år arbejdet med Spædbarnsterapi.