Velkommen til LearnX – faglig og personlig kompetenceudvikling på højeste niveau

LearnX tilbyder medarbejdere og ledere i hele landet inspirerende og kompetenceudviklende kurser, som skaber mærkbare, positive forandringer på de danske arbejdspladser. Vi samarbejder med nogle af Danmarks allerbedste og mest passionerede undervisere indenfor aktuelle emner.

Let tilgængelig viden til alle

Vi mener, at alle skal have adgang til ny og aktuel viden, der kan inspirere og skabe grundlag for faglig og personlig udvikling. Derfor er det vores ambition at gøre viden mere tilgængelig. At tage på kursus er ofte forbundet med store omkostninger både i form af et højt kursusgebyr og tabt arbejdskraft. Det forsøger vi at gøre op med.

Hos LearnX er det muligt at komme på halvdagskurser til en pris, som hverken du eller din arbejdsgiver kan sige nej til. Vi holder 102 procent fokus på det faglige udbytte og garanterer dig tre timers effektiv og intensiv undervisning. Det betyder, at de omkostninger, der ofte er en barriere for at deltage på kurser, er reduceret til et absolut minimum. På den måde håber vi, at viden og kompetenceudvikling bliver endnu mere tilgængelig for medarbejderne på de danske arbejdspladser.

Vi har også inspirerende heldagskurser på vores program. Her er fagligheden naturligvis også i top, og det er muligt at gå lidt mere til bunds i stoffet. Heldagskurserne afholdes på nogle af de bedste konferencehoteller i Danmark, hvor kvalitet og service er i højsædet.

Ny ambitiøs spiller på banen

Vi er relativt nye i branchen, men har store ambitioner og samarbejder allerede nu med nogle af Danmarks bedste undervisere og flere internationale navne. Vi tror på, at vores bedste mulighed for at udvikle os og levere det allerbedste produkt er at lytte til vores kursister. Til alle vores kurser er der derfor en kursusleder fra LearnX til stede. Det giver os mulighed for en tæt dialog med deltagerne og en god fornemmelse for, hvad der fungerer godt, og hvad der kan gøres endnu bedre. Samtidig står vi til rådighed, hvis der opstår spørgsmål eller praktiske udfordringer på dagen. Kursuslederen har det overordnede ansvar og sørger for, at underviser udelukkende skal koncentrere sig om undervisningen og kursisterne.

Målrettet kompetenceudvikling – vi har også noget for dig og dine kollegaer

LearnX har hovedkontor i Odense, men tilbyder kurser og efteruddannelse i hele landet. Vi er en gruppe dedikerede mennesker, der brænder for at formidle aktuel viden, som kan inspirere, motivere og skabe udvikling på de danske arbejdspladser og for dig personligt. Vi er altid interesserede i ideer til temaer, som vi ikke allerede dækker, og forslag til nye samarbejder med dygtige undervisere. Så send os en mail eller ring til os, hvis du har input til vores næste kursus eller seminar.

Vi håber på at se dig til et af vores inspirerende faglige arrangementer og glæder os til at skabe mærkbare forandringer i din hverdag.

Astrid Refsgaard Møller, kursuskoordinator

Astrid er kursusansvarlig og din kontaktperson i LearnX.

Astrid Refsgaard Møller
kursuskoordinator

Astrid er kursusansvarlig og din kontaktperson i LearnX.